19 abril, 2016

Astro_pintura [17] : Gliese 581 (S. XXI)


PLANETS OF THE GLIESE 581 SYSTEM (S. XXI) : Cook, Lynette.


Froito do interese desta “artista espacial” polos exoplanetas (planetas que orbitan arredor dunha estrela diferente ao sol), é esta unha representación artística dunha estrela anana vermella con un deles. Este cadro é  unha mostra da obra de Lynette Cook, que traballa en estreita colaboración con astrónomos e axencias espaciais, mesturando técnicas pictóricas tradicionais con formatos dixitais.

[Fonte da imaxe]

Ningún comentario: