24 febreiro, 2014

Nós cantar cantamos (1 e 2)

As de cantar
meniña gaiteira...

http://www.edu.xunta.es/centros/iesallerulloa/system/files/1_LUZ+POZO.pdf
http://www.edu.xunta.es/centros/iesallerulloa/system/files/2_XELA+ARIAS.pdf
Ilustracións: Sebas Anxo

Ningún comentario: