25 febreiro, 2014

Nós cantar cantamos (3 e 4)

As de cantar
que me morro de pena
http://www.edu.xunta.es/centros/iesallerulloa/system/files/1_EMMA+COUCEIRO.pdf


http://www.edu.xunta.es/centros/iesallerulloa/system/files/2_LUCI%CC%81A+NOVAS.pdf
Ilustracións: Sebas Anxo

Ningún comentario: