06 xuño, 2012

Memorizando Fahrenheit 451


“No caso da versión final de Fahrenheit 451 /.../, volvín sacar a escena todos os personaxes e fíxenos desfilar na miña máquina de escribir, deixando que os meus dedos contasen as historias e recuperasen as pantasmas doutros tempos, doutros contos.

Eu son o protagonista, Montag, e, en boa medida, tamén Clarisse McClellan. Unha parte máis escura é o xefe de bombeiros, Beatty, mentres que as miñas actitudes filosóficas están representadas polo filósofo Faber”

Ray Bradbury (xullo de 2009), da Introdución a Fahrenheit 451 en BD