30 outubro, 2020

Centenario da revista Nós e da Xeración Nós (1920-2020)

O 30 de outubro de 1920 saía do prelo de La Región de Ourense o primeiro número da revista Nós que daría nome a toda unha a xeración, a Xeración Nós da que formaron parte, entre outros,  Castelao, Vicente Risco, Otero Pedrayo ou Florentino López Cuevillas; converténdose a revista entre 1920 e 1936 nun inesgotable laboratorio de ideas alicerzadas no debate cultural e na creatividade artística para a construción de Galicia como Nación cultural no mundo.

Contan as crónicas que “en xuño de 1920 se celebrou unha xuntanza en Pontevedra á que acudiron Vicente Risco, Castelao, Ramón Cabanillas e Antón Losada Diéguez para discutir a creación dunha revista monolingüe sobre a cultura galega, que deciden chamar Nós a proposta de Castelao, decidindo tamén o lugar de impresión, a imprenta de La Región en Ourense e o director literario, Risco, e o artístico, Castelao. Posteriormente encargáronlle a Arturo Noguerol o financiamento, para o que constituíu unha sociedade mercantil”.

En 1923 pasou a se imprimir en Pontevedra ata que despois do número 18 a ditadura de Primo de Rivera suspendeu a publicación.

O 25 de xuño de 1925 aparece de novo por iniciativa de Ánxel Casal na Coruña e coa colaboración de membros do Seminario de Estudos Galegos, ademais de colaboradores da primeira época. A partir do número 88 imprentouse en Santiago. O último número (139-144) saíu do prelo pouco antes da sublevación militar de 1936 e non se chegou a distribuír, tan só dous exemplares sobreviviron á queima da imprenta de Ánxel Casal polos sublevados.

Canto ao papel histórico da Xeración Nós, Xosé Miguel Andrade Cernadas e Anselmo López Carreira en  O Reino medieval de Galicia. Crónica dunha desmemoria afirman que as xentes de Nós “articularon unha concepción da sociedade galega conforme aos parámetros da modernidade democrática e renovaron a actividade cultural poñéndoa ao nivel da contemporaneidade... Tan impensable sería hoxe Galicia sen as Cousas ou o Sempre en Galiza de Castelao, ou sen a revista Nós e tantas outras cousas, como sen as Follas novas de Rosalía, a praza do Obradoiro, o románico ou os castros”.

A seguir reproducimos a editorial do primeiro número da revista, titulado Primeiras verbas, que dicía así: 

Pra ledicia de todos e pra enseño de moitos, sai oxe Nós. 
É a ansia qu'oxe sinte Galizia de vivir de novo, de volver ó seu ser verdadeiro e inmorrente, a evidencia luminosa do mañán, o que nos fai saír. Temos unha fe cega, asoluta, inquebrantabel na vitalidade e no xenio da nósa Raza, e mais na eficacia do nóso esforzo pra levala ó acomprimento do seu fado grorioso. Oxe chegou á vida na nósa Terra unha xeración que se deprocatou do seu imperioso deber social de crearen pra sempre a cultura galega. Endexamais foi meirande a nósa autividade creadora. Nós ven a recoller todos ises esforzos d'integración da Patria galega no seu xa rico polimorfismo
Os colaboradores de Nós poden ser o que lles pete: individualistas ou socialistas, pasatistas ou futuristas, institucionistas ou racionalistas, naturistas ou humanistas; pódense pór en calquera das posicións posibles respecto das catro antonimias da mente contemporánea; poden ser hastra clásicos, con tal de que poñan por riba de todo o sentimento da Terra e da Raza, o desexo coleitivo de superación, a orgulosa satisfaición de seren galegos. 
Nós ha ser un estudio piedoso e devoto, cheo de sinceridade, de todol-os valores galegos: dos nósos valores tradicionás, e mais dos valores novos que cada día estanse creando na nósa Terra. 
Nós ha ser a representación no mundo da personalidade galega na sua ansia de s'afirmare coma valor universal, autóctono, diferenciado, dentro ou fora da Terra.  
Nós ha ser a afirmación pra sempre do verdadeiro ser de Galizia, do Enxebrismo, no que ela tén, debe e quere persistire. O Enxebrismo é a nósa orixinalidade específica, a nósa capacidá de creación, o nóso autóctono dinamismo mental. Querendo suprimir entremediarios antr'o pensamento galego e o pensamento dos pobos cultos, Nós abre as suas páxinas a prestixiosas persoalidades estranxeiras que contan de nos honrar co'a sua colaboración e tamén ha informar ó púbrico galego do movemento das ideias no mundo civilizado. Nada mais. 
Querendo suprimir entremediarios antr'o pensamento galego e o pensamento dos pobos cultos, Nós abre as suas páxinas a prestixiosas persoalidades estranxeiras que contan de nos honrar co'a sua colaboración e tamén ha informar ó púbrico galego do movemento das ideias no mundo civilizado. Nada mais.  
E, ós que s'asombren da nósa confianza, da nósa firme ledicia ó principiar un traballo rudo, hémoslle dicir que temol-a evidencia de sermol-os o millores, os mais doados, os mais fortes; de que todal-as forzas do esprito están conosco, de que imos trunfar por sermos nós, por sermos galegos, e por teren o Tempo e o Mundo os que o piden... 
Nós conta achar'agarimo e xenerosa axuda en todol-os que sintan d'iste xeito.
A todol-os que nos lean. 
SAÚDE E TERRA.

 Pódense ler e/ou descargar os números en Galiciana, Biblioteca Dixital de Galicia.

Unha recomendación: a visita á exposición Galicia, de Nós a nós que reúne na Cidade da Cultura máis de 300 pezas, o que sen dúbida constitúe unha das mostras máis completas e ambiciosas realizada nunca sobre a Xeración Nós. A exposición conta con obras procedentes de Francia, Alemaña e Portugal, amosando as conexións internacionais da revista Nós o que supuxo darlle unha dimensión de universalidade e apertura á cultura galega. Máis información sobre o evento en:

https://www.cidadedacultura.gal/es/evento/galicia-de-nos-nos 

28 outubro, 2020

Xente de noso. Chorima Asociación Cultural

Unha vez máis énchenos de satisfacción ver xente de noso como María, Tania ou Laura participar e neste caso promover Chorima, colectivo cultural aberto "a todo o mundo que teña ganas de traballar e formar parte da reivindicación do noso patrimonio lingüístico, cultural, político e histórico"; e que tal e como declararon nos medios nace "froito da necesidade de accións e visibilidade a favor da lingua e da cultura galega en Lalín".

                          Faro de Vigo. De esquerda a dereita, María Pol, Tania Jiménez, Iago López e Lucía Galego

Animamos a toda a comunidade escolar a participar no colectivo que agardamos, sexa frutuoso.

Para saber máis sobre a asociación, actividades programadas... preme no logo:25 outubro, 2020

Exposición Proxecto Física Nuclear. Exposición-homenaxe a Ana Reboiro

Desde o 27 de outubro ao 9 de novembro no vestíbulo do instituto poderemos desfrutar da exposición "Proxecto Física Nuclear, 75 aniversario de Hiroshima e Nagasaki. Historia, arte, ciencia e literatura". Exposición-homenaxe á coordinadora do proxecto, Ana Reboiro.


Co gallo do 75 aniversario do lanzamento das bombas atómicas sobre Hiroshima e Nagasaki, a Biblioteca e o Departamento de Física e Química en colaboración interdisciplinar con outros departamentos puxo en marcha o Proxecto Física Nuclear. 75 aniversario de Hiroshima e Nagasaki. Historia, arte, ciencia e literatura, coordinado pola profesora de Física Ana Reboiro.

A exposición e actividades complementares deberían terse celebrado en abril, mais a suspensión da actividade lectiva presencial debido á COVID-19 pospuxo a mesma. Facémolo agora pero coas restricións derivadas do protocolo anti-covid-19 para o curso actual. 

Sirva esta exposición como homenaxe ao intenso labor que durante 12 anos desenvolveu entre nós a compañeira Ana Reboiro, unha das promotoras do espazo Toc-TocA Ciencia.

 A seguir o Catálogo da exposición:


Como vemos no Catálogo, na exposición podemos contemplar, entre outros traballos realizados durante o curso 2019-2020, carteis alusivos ás aplicacións da física nuclear, á simulación dunha desintegración radioactiva (realizados por alumnado de CuCi de 1º Bac.), á explicación da física que hai detrás das obras de Dalí do período atómico (tarefa realizada por alumnado de 3º ESO), ás investigadoras en Física nuclear (exposición da UAB) con tríptico de seguimento, á carta de Einstein e Szilard a Roosevelt, á selección de fotografías de científicos implicados no Proxecto Manhattan, á aproximación histórica ao conflito, ao eixe temporal desde Becquerel ata a primeira reacción de fisión en 1938, a poemas de temática nuclear, fotos das maquetas realizadas sobre a fisión e a fusión nuclear, á maqueta do mapa de España coas centrais nucleares...

Fóra da exposición polas medidas protocolarias anti-covid-19 quedan, entre outras actividades desenvolvidas, a maqueta en madeira coa situación das centrais nucleares españolas (sen rematar),  as maquetas sobre a fisión e a fusión nuclear, o Encontro con, a selección bibliográfica da biblioteca...

Desde a Biblioteca e en nome de Ana moitas grazas a todo o alumnado e profesorado colaborador no Proxecto.

E deseguido unha breve reportaxe gráfica da exposición con alumnado participante no Proxecto: 

 


 

A salientar a simulación do impacto das bombas atómicas sobre Lalín:
 


 


23 outubro, 2020

Día Mundial da Animación 2020

Un ano máis lembramos que o 28 de outubro se celebra o Día Mundial da Animación e para tal efeméride pedímoslle, de novo, a Seve que nos seleccionase unhas curtas. Agasallounos coas doce propostas seguintes:

 

 

Instinct (2019) de Arthur Allender, Mathieu Antoine, Léna Belmonte, Cyrielle Guillermin, Victor Kirsch, Elliot Thomasson (Francia). Animación,  3D CGI; 5 min. Vídeo en Filmaffinitty


 O28 (2019), Otalia Caussé, Geoffroy Collin, Louise Grardel, Antoine Marchand, Robin Merle e Fabien Meyran. (Francia). Animación, 3D CGI; 5 min. Trailer en Vimeo

 

 TheLonely Orbit (2019), de Benjamin Morad e Frederic Siegel (Suíza). Animación, 2D CGI; 9 min. Trailer en Vimeo

 

 

 


Carne (2019), de Camila Carne (2019) de Camila Kater (Brasil-España). Animación, mixta, 2D, pintura animada, stop motion;12 min. Trailer en Youtube

 

 

 

 

 

Homeless Home (2020), de Alberto Vázquez (España). Animación, 2D CGI, 15 min. Trailer en Youtube

 

 

 

 


 

Muedra (2019), de César Díaz Meléndez (España). Animación, bonecos, obxectos animados, pixilación; 9 min. Trailer en Vimeo

 

 

 


 

Serial Parallels (2019), de Max Hatler (Alemaña/Hong-Kong).Fotos animadas, 2D CGI; 9 min. Trailer en Youtube


 
Rebooted (2019), de Michael Shanks (Austria). Obxectos animados, 2/3D CGI, acción real; 13 min. Filme en Youtube

 

   Genius Loci (2019), de Adrien Merigeau (Francia). Debuxo sobre papel, 2D CGI, fotocopias; 16 min. Trailer en Youtube

 

 

   


Tío Tomás. A contabilidade dos días (2019), de Regina Pessoa (Portugal-Canadá-Francia). Animación, 2D CGI, debuxo tradicional; 13 min. Trailer en Vimeo

  Le tigre sans rayures (2020), de  Raúl Robin Alejandro Morales (Francia). Animación, 2D CGI, 7 min. Trailer en Youtube

 

 

 


 

Heatwave (2020), de Fokion Xenos (RU). Animación, plastilina, bonecos; 7 min. Vídeo en Vimeo