31 outubro, 2014

Encontro (dobre) con... Gonzalo Navaza

Vai facer dobre xornada Gonzalo.

Ás once, estará na biblioteca para comentar a súa obra literaria...


Á unha, no Salón Teatro, xuntarémonos os dous institutos de Lalín (e quen queira) para escoitalo falar sobre O matemático Rodríguez e celebrar o Día da ciencia en galego.Tamén recuperaremos, na entrada do instituto a exposición  O home do saco, un percorrido pola transformación urbanística de Lalín, da man do relato de Erros e Tánatos.

30 outubro, 2014

27 outubro, 2014

28-O: Dia mundial da animación. Suxestións

Como fixemos o ano pasado pedímoslle a Seve unha  selección de curtas para celebrar o Día mundial da animación. Este ano, con obras do 2013 e o 2014, proponnos dúas sesións de cincuenta minutos lambidos.


Astigmatismo(N. Troshinsky, 2013) Vimeo 4’  

Ex Animo (W. Wojtkowski, 2013) 7’

The Dam Keeper (D. Tsutsumi - R. Kondo, 2014) Trailer. 17.57'

Laznia [Baths] (T. Ducki, 2013) Trailer
La maison de poussiere (J.-Cl. Rozec, 2013) 13.15'
Me+Her (J. Oxford, 2014)  Trailer 11.57' 
Padre (S. Bou Grasso, 2013) Trailer 11.55'

Hasta Santiago (Mauro Carraro) Vimeo.  12.45'

Wandering (Sophie Racine, 2013) 5.07' En vimeo

Wind (Robert Loebel, 2013) Vimeo 3.48'

O caso é que Moncho e Manel quérense sumar á festa e reprochánnos non termos esta longametraxe de 2010. Pois xa está, xa a temos.


25 outubro, 2014

Poetemáticas 4 : Thvia Shetley
Thvia Shetley usa termos das matemáticas para describirse como un produto  de todas as mulleres que a precederon, e como tal, transmisora dese legado.
 
Thvia Shetley uses mathematical terminology to describe herself as a product of all her women ancestors and as a woman who will pass on that legacy.

Algoritmos maternais (de Thvia Shetley)

Eu son a suma das idades                                        

empezando antes da miña nai

antes da miña avoa,

e antes da nai da miña avoa.Eu son  o produto das súas eleccións matriarcais,

o cociente das súas accións, reflexións, e auto-imaxes.

Eu son a diferenza das súas xeracións.E lego a ecuación desta herdanza

ás matrices dos meus legados vivos.  
Maternal algorithms (By Thvia Shetley)

I am the sum of the ages
beginning before my mother,
before my grandmother,
and before my grandmother's mother.
 
I am the product of their matriarchal choices,
the quotient of their actions, reflections, and self-images.
I am the difference of their generations.
 
And I bequeath the equation of this inheritance
to the matrices of my living legacies.

[Tradución de Minia Bongiorno]