30 setembro, 2020

26-S. Día europeo das linguas

A iniciativa do Consello de Europa, desde o ano 2001 celébrase o Día europeo das linguas coa fin de pór en valor a diversidade lingüística da UE e promover a aprendizaxe de idiomas entre a cidadanía.

As restricións derivadas da COVID-19 non son impedimento para que desde  as aulas fagamos un percorrido virtual pola paxina oficial do Día europeo das linguas a fin de comentar entre o alumnado os obxectivos de tal celebración, destacando o feito de promover, preservar e potenciar a riqueza da diversidade lingüística e cultural de Europa.

Para máis información visita O portal da lingua galega.

https://www.lingua.gal/o-galego/promovelo/conmemoracions/dia-europeo-das-linguas
 

24 setembro, 2020

Día Internacional da Linguaxe de Signos

O 23 de setembro celebrouse o Día Internacional da Linguaxe de Signos, e queremos conmemoralo lembrando o vídeo de Adela Otero a Cantiga da montaña en lingua de signos, nun momento no que a situación actual supón co uso das máscaras unha seria dificultade para as persoas xordas que non poden ler os nosos labios cando falamos, o que dificulta moito a comunicación.


15 setembro, 2020

Normas de uso da Biblioteca para o curso 2020-2021 
Para este curso 2020-2021 e seguindo as recomendacións protocolarias anti-COVID, a Biblioteca informa das seguintes medidas para o seu bo uso e correcto funcionamento:

1.    A biblioteca terá un aforo máximo de 27 persoas, sen contar o profesorado de garda, en cumprimento das condicións de seguridade establecidas polo protocolo anti-COVID.
2.    Só abrirá en horario lectivo de mañá, permanecendo pechada polas tardes.
3.    Accederase á Biblioteca pola porta principal gardando sempre a distancia de seguridade e utilizando a máscara protectora.
4.  O alumnado só poderá acceder durante os recreos, nunca durante as clases.
5.  Os lugares para sentar estarán identificados cun adhesivo de cor verde.

6. Daráselle ao alumnado ao entrar un adhesivo de cor para que o deixe pegado no lugar ocupado a fin de proceder á súa desinfección.

7. A devolución de libros ou outro material deberá de realizarase de xeito persoal sen intermediarios.

8. No momento da devolución só poderá haber unha persoa no mostrador da Biblioteca, gardando a distancia de seguridade.

9. Os libros devoltos deberán permanecer en caixas convenientemente identificadas e illadas como mínimo 4 horas antes de volver aos andeis.

10. Préstamos: Se alguén quere levar libros prestados deberá comunicarllo ao profesorado que estea na Biblioteca, non podendo collelos directamente dos andeis.

11. Non se poderán utilizar os ordenadores da biblioteca, como medida de protección contra a COVID-19.

12. Non se poderá usar o espazo “Recanto do lector”, como medida de seguridade ante a COVID-19.