20 decembro, 2018

O día máis curto. Sesións de curtametraxes.


Anualmente, entre 21 o 22 de decembro, o inverno chega ao hemisferio norte do globo terrestre. Esta transición, que coñecemos co nome de Solsticio de Inverno, marca tamén o día máis curto do ano. Dende hai moito, moito tempo, este acontecemento astronómico regular era un momento celebrado polos pobos de culturas ancestrais pagás e mesmo polos antigos romanos, e simbolizaba o inicio do triunfo da luz sobre a escuridade.


A luz tamén é o elemento que configura o cine dende o seu nacemento e, dado que estamos no día máis curto (iso foi o que pensou a Coordinadora del cortometraje español), que mellor que empregar este formato, para difundir as cinematografías de autores do noso país e mesmo doutros. Os traballos e tamén os sacrificios que rodean o heroísmo de facer cine actualmente fóra dos inalcanzables circuítos profesionais da chamada "industria" do cine, engaden valores superiores a cada peza, sexa ou non unha ópera prima.


Vai ser bo que a nosa comunidade comparta e participe nesta celebración, e poida desfrutar dos tres programas que escollemos da oferta proposta, sumando así o noso  instituto a outros espazos formativos e de lecer que queren implicarse na promoción da imprescindible Cultura Cinematográfica.12 decembro, 2018

Proxecto Toc TocA Ciencia. XXXI Congreso ENCIGA [7]


A celebración no noso instituto do XXXI Congreso de ENCIGA animounos a presentar esta comunicación, na que se recolle un resumo dalgúns dos traballos realizados no Toc Toc dende que empezamos aló polo 2012. Podedes ler a continuación o texto que se publicou no libro de actas do congreso e descargar aquí a presentación completa en PDF.
"Toc-toc. A ciencia chama. Está aí para deixarse ver, para mostrarse máis alá dos laboratorios ou as aulas específicas. Toca A Ciencia. Tócaa. Pódese tocar (e ver, e sentir, e cheirar e saborear...). TocA Ciencia. Xa toca, non? É o momento de asociala ao resto das materias e ás actividades interdisciplinares, de entender que a súa divulgación forma parte da educación permanente da comunidade, de que as grandes referencias científicas deben incluírse na nosa base cultural común.
O informe ¿Cómo podemos estimular una mente científica? (2015) da Obra social «La Caixa», tras constatar  a diminución progresiva (en España) de alumnado nos itinerarios STEM e recoller a alerta da Comisión Europea de que en 2020 haberá un déficit de profesionais con esta formación, conclúe que as actividades de divulgación:
-   Incrementan ata un 6% o interese por estudar STEM.
- Provocan un impacto moi positivo en estudantes de baixo rendemento académico.
- Aumentan o interese en máis dun 9% en estudantes de contornas máis desfavorecidas.   
Primeiro anuncio do Toc-toc
No curso 2012/13, comezamos -desde o impulso dos departamentos tecnóloxico-científicos, ao que se sumou a experiencia e os recursos da biblioteca- o programa Toc tocA Ciencia. A el se foron incorporando outras materias, de tal xeito que non hai ningunha que, ao longo destes anos, non fixera a súa achega ao Toc-toc.
Tratábase de facer visible a ciencia, mostrar a súa presenza na actividade cotiá e incardinala  nos proxectos educativos de lectura e escritura do centro. Entendemos lectura e escritura nun sentido amplo: calquera tipo de documento (oral, escrito, plástico, videográfico, multimedia...) é utilizado para recibir, interpretar, tratar e/ou producir información.
Desde accións moi concretas (P. ex: Efectos da presión atmosférica) fomos avanzando no deseño doutras máis amplas que integran múltiples enfoques e perpectivas (P. ex: O ano internacional da Luz reuniu dezasete actividades, desde conferencias ata a construción dunha cámara escura.). Neste abano, poderiamos clasificalas en catro tipos:
 • Actividades experimentais. Realizadas ou ensaiadas previamente no laboratorio ou na aula de tecnoloxía, levan consigo a elaboración de carteis, presentacións dixitais e gravacións en vídeo. Son de dous tipos:
  • Demostracións experimentais. O alumnado desenvolve e explica o traballo.
  • Actividades interactivas. O material  elaborado  ofrécese á experimentación de todo o centro. P. ex:  Construción dun instrumento musical con vasos de auga e adaptación de partituras ad hoc.
 • Exposicións / conferencias.  Sempre as precede unha introdución na aula. Empréganse  carteis de uso libre obtidos na web e/ou de elaboración propia, así como material audiovisual e bibliográfico dos fondos da biblioteca. Elabóranse trípticos de seguimento cun cuestionario, propostas de indagación na Internet e recomendacións de sitios web e lecturas en diversos formatos.
 •  Xogos de estratexia e outras accións con compoñente lúdica (ilusións ópticas, xincanas biográficas e/ou científicas...).
 • Grandes contedores temáticos. Baixo un tema común, agrupamos múltiples actividades, desde as xa mencionadas a diversos concursos ou seleccións de poemas e obras de arte relacionadas ".
Boletín das ciencias, 86, 117-118. Reboiro López, Ana; Pereira Fernández, Mario


Cando levabamos tres anos no cerello, recibimos a invitación para presentarmos o Toc-toc-A_Ciencia nas VI Xornadas de bibliotecas escolares. Acordamos, entón, preparar unha publicación en Issuu. Nela recolliamos os tres primeiro cursos toc-toqueiros.

Velaquí a está:


08 decembro, 2018

Estudo de organismos do Reino Protista en mostras de auga doce. XXXI Congreso ENCIGA [6]

A nosa compañeira Natalia presentou no XXXI Congreso ENCIGA unha comunicación baseada nun proxecto de investigación que realizou co alumnado de Anatomía Aplicada de 1º de bacharelato no curso 2015/2016.
A continuación podedes ler o resumo publicado no número 86 do Boletín das Ciencias. Nesta ligazón pódese descargar a presentación completa en PDF. Nesta, A Marela Tarabela que confeccionamos no seu día. Parabéns polo traballo realizado.Este proxecto levouse a cabo con alumnado de Bioloxía de 1ºBacharelato no curso 2015/2016, presentándose como ponencia no congreso do grupo de Taxonomía, Filoxenia e Biodiversidade da SEM (Sociedade Española de Microbioloxía) celebrado  en Santiago de Compostela en Xuño de 2016, actuando como poñentes os alumnos e alumnas participantes.

OBXECTIVOS:

 • Coñecer os pasos habituais que se realizan nun proxecto de investigación científica.
 • Coñecer a gran diversidade do reino Protista e as dificultades para a súa clasificación.
 •  Identificar algúns dos microorganismos recollidos nas mostras.
 •  Aprender a manexar o microscopio.
 • Observar as distintas modalidades de locomoción nos protozoos.
 • Analizar as reaccións dos protozoos ante distintos estímulos (Tactismos).
 •  Coñecer a relación existente entre os pigmentos das algas, o espectro de absorción da luz e a profundidade.

PROCEDEMENTO

Trala recollida e o etiquetado de mostras de auga de diversas zonas, levamos a cabo un estudo, observación e clasificación dos microorganismos presentes nelas. Estudamos a morfoloxía, cor, tamaño, movementos, etc. O alumnado realizou pequenas investigacións sobre os organismos do Reino Protista, as posibles relacións filoxenéticas con outros grupos de seres vivos; investigaron os movementos celulares, os pigmentos presentes nas algas, a eutrofización, os procesos de autodepuración naturais, etc. Asemade, fixemos experiencias sinxelas para observar as reaccións dos protozoos ante distintos estímulos, etc.Os microorganismos máis simples que viven nas augas doces son bacterias e cianofíceas pertencentes ao Reino Monera, non posúen núcleo e son visibles co microscopio óptico, polo que no noso estudo puidemos observar algúns destes seres vivos. As bacterias están presentes en tódolos ecosistemas acuáticos, abundan en augas ricas en materia orgánica. Son esenciais nos procesos de autodepuración, son alimento de moitos protozoos, etc. Nas nosas mostras puidemos ver: cocos e bacilos, así como cianofíceas, cun papel moi importante nas augas doces: xa que realizan a fotosíntese osixénica e algunhas poden fixar o nitróxeno, tanto o atmosférico como o disolto na auga. Forman colonias que poden ser filamentosas, planas, esféricas. Son moi primitivas, foron as primeiras formas de vida na Terra e responsables, xunto con bacterias fotosintéticas, do cambio de composición da atmosfera.


As algas son organismos acuáticos e fotosintéticos, e xunto cos protozoos inclúense no Reino Protoctista. Hainas pluricelulares, pero moito máis abundantes e variadas son as algas unicelulares. Clasifícanse en función do pigmento que almacenan. Nas mostras estudadas atopamos moitas diatomeas e desmidiáceas, con distintas formas e moi bonitas. As diatomeas son bioindicadores da calidade das augas nas que viven libres ou formando agregados coloniais. Os désmidos son algas verdes de gran beleza.Os protozoos están presentes nos ecosistemas de auga doce e clasifícanse atendendo á locomoción: ciliados, rizópodos que usan pseudópodos, flaxelados, etc. Atopamos moitos protozoos nas nosas mostras: amebas, paramecios, vorticelas, etc
Tamén puidemos ver moitos animais microscópicos: rotíferos, tardígrados, nematodos, copépodos, larvas de pequenos crustáceos, grans de polen,  e restos vexetais e minerais. 

CONCLUSIÓNS
Usando materias básicos do laboratorio de Bioloxía e mostras de auga da contorna, puidemos observar organismos microscópicos, que complexas cadeas tróficas acuáticas, nas que uns son presa doutros e nas que dependen uns doutros, e tamén son importantes bioindicadores que aportan datos sobre a calidade das augas".

Boletín das ciencias, 86, p. 39-40. Fernández García-Basterra, Natalia.


06 decembro, 2018

Contaminación luminosa. XXXI Congreso ENCIGA [5]

A Agrupación Astronómica Coruñesa Io prestounos a exposición itinerante "Contaminación Luminosa" que colocamos no primeiro andar, xunto aos manuscritos de Don Ramón Aller.

A continuación o resumo que Martin Pawley nos enviou para o libro do Congreso.


"A través de tres paneis de gran formato a dobre cara profusamente ilustrados, a mostra explora o impacto na saúde e no medio ambiente do abuso da luz artificial pola noite, así como a dilapidación de enerxía e diñeiro que supón. Tamén reflexiona sobre a perda cultural asociada á desaparición do firmamento nocturno e apunta solucións, moi fáciles de executar, para garantir unha iluminación eficaz e sostíbel".

Boletín das ciencias, 86, 24, Agrupación Astronómica Coruñesa Io
04 decembro, 2018

Inéditos e outros manuscritos de Ramón M. Aller. XXXI Congreso ENCIGA [4]

"A actividade central da nosa celebración  do 2009, Ano Internacional da Astronomía, foi unha exposición á volta de manuscritos de D. Ramón Aller,  cedidos por D. Victorino Gutiérrez Aller, sobriño do sabio. Aquel mesmo curso, D. Vitorino fixo doazón dos documentos ao instituto. Entre eles, encóntranse tanto inéditos, como borradores ou primeiras versións de obras xa coñecidas, ademais de notas e apuntamentos diversos.
Naquel momento expresamos, no blogue A Marela tarabela, a emoción que tal doazón nos produciu: “Pensabamos que tiñamos algúns libros valiosos, pero agora temos... que temos? Como lle chamamos? Un tesouro? Como o imos administrar? Só somos unha Biblioteca Escolar! Estaremos á altura? A reflexión ten que ser máis longa e así o faremos. Mentres tanto, moitas graciñas, graciñas de corazón, Victorino!” Hoxe renovamos a expresión de gratitude.
En 2016, mostramos novamente este material, con motivo do 50º cabodano de D. Ramón. A principal diferenza entre as dúas celebracións radicou en que, nesta última, xa dispoñamos das experiencias de Toc TocA Ciencia, polo que puidemos presentar un espectro moito máis amplo e variado de actividades.
A exposición que, co gallo do congreso de ENCIGA e o centenario da publicación de Algoritmia. Principios fundamentales de la ciencia de los números, recuperamos no primeiro andar, fai un percorrido pola actividade científica de D. Ramón a través dos seus textos.
Entre outros manuscritos de don Ramón, forman parte da exposición os seguintes inéditos:
        [“Primeiro caderno de observacións”]: Álbum (13x20 cm.), coas observacións realizadas entre o 7-11-1917 e o 15-6-1923. Son 45 debuxos autógrafos e anotados.
        Registro del observatorio astronómico/ Ramón Mª Aller Pbro. . Lalín. Comienza en: 31 de agosto del año 1924. A.M.D.G. [Manuscrito]. 200+1 p. + 41 debuxos (10x13 cm.) anotados, br. e n. e cor; 21 cm. Trátase dun caderno no que se recolle a vida do Observatorio desde o 31 do 8 de 1924 ata o 18 do 9 de 1926.
        Registro de observaciones verificadas en Lalín. [Manuscrito]. 200 p. (das que só están utilizadas 52), 21 cm. Trátase fundamentalmente dun caderno con diversos cálculos matemáticos datados entre o 31 de agosto de 1924 e o 11 de xaneiro de 1925, asociado ao anterior.
        Observatorio astronómico de Lalín: Registro de las observaciones desde el día 24 de septiembre de 1926.[Manuscrito]. [200 p. + 2 caderniños (de 20 p. cada un) + 41 debuxos (10x13 cm.) anotados, cor; 21 cm. Trátase dun caderno no que se recolle a vida do Observatorio desde o 24-9-1926 ata o 30-8-1927.
        Cuaderno registro de observaciones: Comienza en 31 de agosto del año del Señor 1927. [Manuscrito]. 230 p. Il. cor; 21 cm. Trátase dun caderno no que se recolle a vida do Observatorio desde o 31 do 8 de1927 ata o 1 do 6 de 1929".
Boletín das Ciencias,86, 27. Pereira Fdez, Mario; Paio Cangado Xosé.

01 decembro, 2018

Radiografía dun cigarro. XXXI Congreso ENCIGA [3]"A adolescencia é unha etapa fundamental para tomar conciencia dos hábitos de vida saudables, xa que os cambios cerebrais (na codia pre frontal),  nesta etapa da vida, son moi importantes e relaciónanse coa capacidade de tomar decisións. Deixar de fumar ou non comezar, é unha decisión que favorece moito a saúde. Unha información axeitada sobre os compoñentes e as consecuencias do tabaco é fundamental para previr o tabaquismo e  poderalles axudar a tomar decisións libremente e a resistir a presión social que favorece o seu consumo.
O tabaquismo segundo a OMS é unha enfermidade adictiva crónica. A capacidade do tabaco para xerar dependencia débese á nicotina, que activa funcións cerebrais no sistema de  pracer/recompensa. Hoxe son coñecidos os efectos do tabaco sobre o organismo: provoca  importantes patoloxías agudas e crónicas: pulmonares, coronarias, cerebro-vasculares, úlceras, cancro, etc.. Aínda así, moitas persoas comezan a fumar adquirindo o hábito. Cada cigarro aumenta a dependencia e prexudica seriamente a saúde. Por que o fan?
O propósito deste proxecto é aproximar o alumnado ao traballo de investigación para adquirir hábitos saudables. Dun xeito sinxelo e coa axuda de materiais moi comúns, os estudantes inician pequenas investigacións baseándose nos pasos do método científico, emitindo hipóteses de estudo, experimentando e chegando a conclusións. Deste xeito preténdese espertar a curiosidade pola investigación e que valoren a importancia e os beneficios para a saúde de non adquirir o hábito de fumar. Con este traballo aprenderon como funciona o aparello respiratorio, as substancias que compoñen o fume do tabaco, os efectos prexudiciais que ten para a saúde e os beneficios de non fumar.
 Obxectivos
 • Coñecer e experimentar como funcionan os pulmóns e as vías respiratorias.
 •  Informar  e sensibilizar sobre as consecuencias de fumar.
 •  Coñecer os beneficios de non fumar e reflexionar sobre as consecuencias e os riscos do tabaco.
 •  Investigar sobre as substancias que compoñen o tabaco e os seus efectos prexudiciais para a saúde.
 • Coñecer a composición do fume do tabaco e relacionalo cos efectos que produce na saúde o hábito de fumar.
 •  Desenvolver actitudes críticas sobre os efectos do tabaco.
As hipóteses e algunhas preguntas que nos formulamos neste traballo foron: Que ten o tabaco que o fai tan prexudicial para a persoa fumadora e para o seu entorno? Cal é a composición do fume do cigarro? Que sustancias perigosas contén? Que efectos producen sobre o organismo? Como actúa a nicotina a nivel cerebral para xerar unha adicción tan potente? Axúdanos a resolver os nosos  problemas? Fumar mellora algo a nosa vida? Pode o tabaco funcionar como insecticida? Tendo en conta estas cuestións, investigamos sobre elas coa información presente na rede e fixemos comprobacións mediante sinxelas experiencias con distintos materiais como a realización da maqueta do aparato respiratorio e a das “botellas fumadoras” para comprobar a presenza de alcatrán no fume do tabaco".


Boletín das Ciencias, 86, 26. Fernández García-Basterra, Natalia[Aproveitemos esta entrada para lembrarmos aquela Marela tarabela de 2008, dedicada ás adiccións prevencións]

30 novembro, 2018

Vidas ocupadas : un viaje palestino de Nablus a Gaza

Tras algunhas dúbidas, o autor malagueño José Pablo García aceptou a proposta de Acción contra el hambre e encamiñouse a Palestina para deixar constancia da cruel situación que alí viven millóns de persoas. O resultado foi unha banda deseñada, Vidas ocupadas : un viaje palestino de Nablus a Gaza, e un sitio web que nos proporciona excelente información sobre a mesma.

"Lo poco que se dedica en los informativos al problema palestino está relacionado con acciones violentas, y esto repercute en la idea distorsionada que tenemos. La mayoría de ellos solo quieren vivir tranquilos, que les dejen en paz, y tienen las mismas inquietudes que cualquiera de nosotros. Por eso me gustaría acercar ese aspecto humano que parece dejarse de lado" -dinos sobre a súa experiencia.

"Seguimos apostando por el arte como herramienta clave para acercar a la población la realidad que queremos transformar. El cómic es un lenguaje en alza entre la población de nuestro país, no solo los más jóvenes, y el talento de José Pablo ha podido documentar una realidad muy compleja a golpe de trazos y bocadillos", -aclara Carmen Gayo, directora de Comunicación e Fundraising de Acción contra el Hambre.

A obra podédela pedir na biblioteca e tamén descargar enteira, gratuíta e legalmente en PDF.
Páxina 10


29 novembro, 2018

O universo dos plásticos. XXXI congreso ENCIGA [2]"O termo “plástico” abarca unha serie de materiais sintéticos e semisintéticos que se utilizan para innumerables aplicacións. Miramos ao noso arredor e vemos plástico. Encontramos plástico nos envases, na roupa, nos coches, nos móbiles, nos dispositivos médicos, etc.
Os plásticos son materiais orgánicos, como o algodón, a la, a madeira ou o papel. Obtéñense por un proceso de polimerización a partir de materias primas naturais como o petróleo, o carbón, o sal ou a celulosa, entre outras.
O plástico pódese moldear durante a súa fabricación, o que permite fundilo, prensalo ou extrusionalo para obter diferentes formas, como fibras, tubos, láminas, placas, botellas, caixas, etc. Porén, a diferenza doutros residuos, os plásticos non se descompoñen nin podrecen coa auga, polo que permanecen nos vertedoiros durante centos de anos sen desaparecer. Por este motivo, a eliminación dos residuos plásticos ten que pasar por solucións como a reciclaxe para fabricar novos obxectos, para xerar electricidade ou para obter combustibles.
O primeiro gran reto é a súa recollida selectiva, é dicir, que os separemos do resto do lixo e os depositemos no contedor axeitado. Isto require a colaboración de todos, porque este primeiro paso é imprescindible.

A exposición que presentamos neste XXXI Congreso de ENCIGA consta dunha serie de carteis, que se elaboraron en 2015 no marco das actividades do proxecto Toc Toca Ciencia, nos que se abordan, de xeito moi sinxelo, distintos aspectos relacionados cos plásticos:
 • Importancia dos plásticos como substitutos doutros materiais utilizados ata a súa aparición.
 •  Que son, e de que materias primas derivan.
 • Como se obteñen mediante un proceso de polimerización.
 •  Propiedades que os fan idóneos para moitos dos seus usos.
 • Aditivos que se utilizan na súa fabricación e que modifican as súas propiedades, o que permite obter os máis variados obxectos.
 • Os plásticos e o medio ambiente: a súa toxicidade e as dificultades para a súa eliminación natural e para a súa reciclaxe.
 • Os tres “R” para os plásticos.
 • Formas de reciclaxe.
 • Tipos de plásticos e clasificación dos mesmos.
 •  Termoplásticos e os seus usos.
 •  Termoestables máis comúns e os seus usos.
 • Os elastómeros.
 • Os bioplásticos como alternativa aos plásticos de uso na actualidade.
Expóñense, ademais, os mais variados obxectos clasificados en función do tipo de plástico que os compoñen dende bolsas e recipientes, ata prendas de roupa, CDs, gafas ou utensilios de cociña".

Boletín das Ciencias,86, 25. Vilas Iglesias, Eva María27 novembro, 2018

Astronomía na aula. XXXI Congreso ENCIGA [1]

O XXXI congreso de ENCIGA animounos a compartir algunhas das actividades e exposicións que fomos confeccionando desde que puxemos a andar o Toc-toc. Irémolas lembrando estes días, acompañadas do texto publicado no programa do Congreso.
Polo demais, o noso agradecemento a todos os participantes, relatores e conferenciantes, á dirección de ENCIGA e a Paulino, o seu presidente. Para as compañeiras que toman o relevo: moitos ánimos." A Axencia Espacial Europea, a través de ESA Education, ofrece numerosos recursos e diversas actividades de formación para profesorado de primaria e de secundaria, cos que pretende achegar a astronomía e a investigación espacial ás aulas. 

Tras participar no ESA Summer Teachers Workshop de 2015 xurdiu a idea – xa compartida no XXVIII congreso ENCIGA celebrado en Sarria -  de realizar este proxecto co alumnado da materia de Cultura Científica de 1º de bacharelato no curso 2015/2016  no marco das actividades do 50 cabodano de don Ramón Aller.
Nesta exposición resúmense os dous traballos realizados: modelo dun sistema binario e  demostración experimental da segunda lei de Kepler. Ambos os proxectos consistiron nunha pequena demostración experimental que serviu de pretexto para realizar unha indagación na Internet e en bibliografía especializada, así como para elaborar vídeos con Camtasia Studio e pósters en formato dixital co software Open Office Draw. Incidiuse na importancia de citar as fontes empregadas así como a autoría das imaxes.
Empregáronse aproximadamente dez sesións de clase, dúas para o traballo experimental e oito para a busca de información e elaboración de materiais. Dado que as sesións se impartiron no laboratorio e na aula de informática, a avaliación do proxecto, que resultou moi satisfactoria, puido realizarse ao longo de todo proceso".
Boletín das Ciencias,86, 23. Reboiro López, Ana

21 novembro, 2018

Stan Lee, in memoriam

Enredados como estivemos co congreso de ENCIGA, nin un momento atopamos para subir unha foto en memoria do noso Stan Lee.

Non nos esquecemos, iso si, de poñérmoslle un altariño a xeito de exposición antolóxica de cómics e personaxes creados por el, un dos máis grandes da BD e que nos acaba de deixar.

Esta foi a nosa modesta homenaxe.


Podedes consultar na Marela BD os cómics de superheroes da Marvel que figuran no catálogo da Biblioteca.

Tamén temos algún filme de pixameiros Marvel á vosa disposición nos caixóns azuis.

07 novembro, 2018

Segunda Marela para D. Ramón Mª Aller (50 aniversario)

Con motivo da celebración no noso centro do XXXI Congreso Enciga, volvemos imprimir o número 20 d’A Marela Tarabela. Nel, recollemos as actividades realizadas co gallo do 50 aniversario do falecemento de don Ramón Mª Aller Ulloa, como ramo da efeméride. 
Aproveitamos a ocasión para paliar o despiste cometido no seu día e subímola en PDF.Lembramos tamén o primeiro que elaboramos sobre D. Ramón.

04 novembro, 2018

VI Concurso literario Mª Vitoria Taboada

O Instituto Ramón Mª Aller Ulloa convoca o VI Concurso Literario Mª Vitoria Taboada de poesía, relato curto e  skecht teatral, dirixido ao alumnado de secundaria dos centros dezaos.

https://issuu.com/marelatarabela/docs/vi_concurso_literario_m_vitoria_tab

Preme no cartel, obra da alumna Sofía Gil Madriñán, para ler as bases da convocatoria.

25 outubro, 2018

Día Mundial da Animación 2018. Suxestións  
Un ano máis lembramos que o 28 de outubro se celebra o Día Mundial da Animación e para tal efeméride pedímoslle, de novo, a Seve que nos seleccionase unhas curtas. Agasallounos coas once propostas seguintes, repartidas en catro sesións de 20 min cada unha a proxectar desde a bufarra da biblioteca.
Luns 29:
Martes 30:
 • Hors saison (2017), de Nicolas Capitaine, Léni Marotte, Lucas Durkheim e Céline Desoutter (Francia). Animación 2D, 6 min. Vídeo en Youtube
Mércores 31:
 • Overrun (2017), de  Jérémie Cottard, Antonin Derory, Matthieu Druaud, Pierre Ropars, Diane Thirault e Adrien Zumbihl. Animación 3D, 8 min. Trailer en Vimeo
Venres 2:
 • Dziwny Przypadek (Strange Case) (2017), de Zbigniew Czpla (Polonia). Animación P. Glass, 14 min. Trailer en Vimeo
 • An Island (2016), de Rory Byrne (Irlanda). Animación 3D, 13 min. Trailer en Vimeo