08 maio, 2008

Maio: 2.000 préstamos recuperados

O número de documentos prestados para as casas e recuperados é un índice de avaliación. Nunca sabemos se son moitos ou son poucos. Conformámonos con incrementar as cifras do curso anterior, porque iso pode indicar un maior hábito no uso dos recursos da biblioteca e unha mellor adecuación da mesma ás demandas da comunidade educativa.

Históricamente, andabamos arredor dos 1.500 por curso. No pasado produciuse un salto e chegamos aos 2.150. Este ano, na primeira semana de maio xa superamos os 2.000. No mesmo tramo do curso pasado eran 1.735 e no anterior, 1194.

A sorpresa vén dada nos préstamos por sexo. Desde que levamos esta estatística, eran as mozas as que mallaban nos mozos coma quen malla en centeo verde. Este ano a cousa anda ao 50%, unha semana gañan uns e outra semana outras. O nosos temores de que a metade masculina da poboaciócamiñaba cara ao analfabetismo vanse disipando, vaia alivio!

Ningún comentario: