25 outubro, 2014

Poetemáticas 4 : Thvia Shetley
Thvia Shetley usa termos das matemáticas para describirse como un produto  de todas as mulleres que a precederon, e como tal, transmisora dese legado.
 
Thvia Shetley uses mathematical terminology to describe herself as a product of all her women ancestors and as a woman who will pass on that legacy.

Algoritmos maternais (de Thvia Shetley)

Eu son a suma das idades                                        

empezando antes da miña nai

antes da miña avoa,

e antes da nai da miña avoa.Eu son  o produto das súas eleccións matriarcais,

o cociente das súas accións, reflexións, e auto-imaxes.

Eu son a diferenza das súas xeracións.E lego a ecuación desta herdanza

ás matrices dos meus legados vivos.  
Maternal algorithms (By Thvia Shetley)

I am the sum of the ages
beginning before my mother,
before my grandmother,
and before my grandmother's mother.
 
I am the product of their matriarchal choices,
the quotient of their actions, reflections, and self-images.
I am the difference of their generations.
 
And I bequeath the equation of this inheritance
to the matrices of my living legacies.

[Tradución de Minia Bongiorno]

1 comentario:

Anónimo dixo...

La traducción de la profesora Bongiorno es tan buena como el Quijote de Pierre Menard: http://www.poetrysoup.com/poems_poets/poem_detail.aspx?ID=249369