13 novembro, 2014

Poetemáticas 6: Robert Desnos

Foto: wikipediaRobert Desnos nace en París en 1900. Poeta precoz, percorre a poesía das vangardas e signifícase entre os grandes autores surrealistas, malia romper con Breton en 1929.

Participa activamente na Resistencia contra o nazismo e sofre a reclusión en varios campos de concentración; nun deles, no de Terezin (República Checa), morre de tifus en 1945, semanas despois de ser liberado.

En La géométrie de Daniel (1939) inclúe varios poemas relacionados coas matemáticas.Par un point situé sur un plan

Par un point situé sur un plan
On ne peut faire passer qu’une perpendiculaire à ce plan.
On dit ça…
Mais par tous les points de mon plan à moi
On peut faire passer tous les hommes, tous les animaux de la terre.
Alors votre perpendiculaire me fait rire.
Et pas seulement les hommes et les bêtes
Mais encore beaucoup de choses
Des cailloux
Des fleurs
Des nuages
Mon père et ma mère
Un bateau à voiles
Un tuyau de poêle
Et si cela me plaît
Quatre cents millions de perpendiculaires.

Por un punto situado nun plano 


Por un punto situado nun plano
Só se pode facer pasar unha perpendicular a ese plano.
Iso é o que din...
Pero por todos os puntos do meu propio plano
Pódense facer pasar todos os homes e todos os animais da terra.
Así que a vosa perpendicular dáme risa.
E non só os homes e as bestas
Senón tamén moitas cousas
Pedras
Flores
Nubes
Meu pai e miña nai
Un barco de vela
A cheminea dunha estufa
E se me peta
Catro centos millóns de perpendiculares.[Tradución de Moncho Faílde]

Ningún comentario: