15 decembro, 2014

Poemáticas 10 : David Tainturier


Triangle


Qui ?
Parmi…
Les mystères ?
Toutes les mers ?
A bien mieux que moi
Réussi à égarer les navires ?
De mon angle parfois droit, ou pas
J’ai aidé, aidé les hommes, aidé à bâtir
Sur la terre infinie des dieux grands pharaons
D’immenses tombeaux, tous de pierres et de sable
Dont chaque face éclairée porte désormais mon nom.
Tantôt acutène, tantôt rectangle, isocèle, ou bien équilatéral,
Trois points me définiront, mais le plus souvent simple, scalène.
De mes trois points vitaux dessinés de la main même du génial Euler
Droites et cercles dansent en chœur. Galilée ! Toute la géométrie règne

En mon sein ; moi, nécessaire ! Déséquilibré boiteux rempli de mystères…


Quen?
Entre...
Os misterios?
Todos os mares?
Puido  mellor  ca min
conseguir   perder  os  navios?
Dende o meu ángulo ás veces recto,
ou non, axudei, axudei os homes, a construír
sobre a  terra  infinda  dos  deuses  grandes  faraóns
 inmensas  tumbas,  todas  feitas  de   pedras  e  de  area,
das que  cada cara iluminada  leva dende  entón  o meu  nome.
Ás veces acutángulo, outras rectángulo, isósceles, ou ben equilatero.
Tres   puntos   me   definiron,    pero  a  miúdo  o  máis  simple,  escaleno.
Dos meus tres puntos vitais debuxados da man do mesmísemo e xenial Euler.
Rectas  e  círculos bailan  a coro.  Galileo!  Toda a  xeometría  reina
no meu seo; eu, necesario! Desequilibrado e coxo, ando cheo de misterios...

Fonte: Fotomat

Pois de David Tainturier sabemos que é profesor de matemáticas, que xa non é pouca cousa...

[Tradución de Moncho Faílde]

Ningún comentario: