10 febreiro, 2016

Astro_pintura [2] : Nebulosa do insecto (2015)


NEBULOSA DEL INSECTO (2015) : Zúñiga, Silvana.

Baseándose en imaxes tomadas polo telescopio Hubble, a pintura representa aquí unha nebulosa planetaria: unha enorme burbulla de gas e po en continua expansión que forma normalmente figuras simétricas no espazo e se produce como remanente da morte dunha estrela coma o noso sol.

[Fonte da imaxe]

Ningún comentario: