25 xaneiro, 2019

Danza da lúa en Santiago

TOTAL SOLAR ECLIPSE (2017) : Ashley Marando. URL.

Fita aquel branco galán, 
olla seu transido corpo! 

É a lúa que baila 
na Quintana dos mortos. 

Fita seu corpo transido, 
negro de somas e lobos. 

Nai: A lúa está bailando 
na Quintana dos mortos. 

Quen fire potro de pedra 
na mesma porta do sono? 

É a lúa! É a lúa 
na Quintana dos mortos!

Quen fita meus grises vidros 
cheos de nubens seus ollos? 

É a lúa, é a lúa 
na Quintana dos mortos. 

Déixame morrer no leito 
soñando con froles d'ouro. 

Nai: A lúa está bailando 
na Quintana dos mortos. 

Ai filla, co ar do ceo 
vólvome branca de pronto! 

Non é o ar, é a triste lúa 
na Quintana dos mortos. 

Quen brúa co-este xemido 
d'imenso boi melancónico? 

Nai: É a lúa, é a lúa 
na Quintana dos mortos. 

Si, a lúa, a lúa 
coroada de toxos, 
que baila, e baila, e baila 
na Quintana dos mortos!


Federico García Lorca.

Ningún comentario: