21 maio, 2020

Normas de uso da Biblioteca a causa da COVID-19
Ante o retorno voluntario ás aulas do alumnado de 2º de Bacharelato, adóptanse as seguintes medidas para o uso da Biblioteca:

1. A biblioteca terá un aforo máximo de 15 alumnos sempre que se cumpran as condicións de seguridade axeitadas e a distancia do alumnado.

2. Accederase á Biblioteca pola porta principal e sairase pola porta do Espazo Multimedia gardando sempre a distancia de seguridade.
Só se poderá acceder durante o recreo.

3. A devolución de libros ou outro material realizarase de xeito persoal sen intermediarios.
No momento da devolución só poderá haber unha persoa no mostrador da Biblioteca gardando a distancia de seguridade.
Os libros devoltos deberán permanecer en caixas convenientemente identificadas e illadas como mínimo 14 días antes de volveren aos andeis.

4. Préstamos: Se alguén quere levar libros prestados deberá comunicarllo ao profesor ou á profesora que estea na Biblioteca, non podendo collelos directamente dos andeis.

Ilustración: The right way of resistance de Menekse Cam.

Ningún comentario: