02 maio, 2021

Coa nosa xente

Estamos de parabéns, de novo xente de noso acada éxito no seu quefacer profesional, neste caso trátase da neurocirurxiá María Dolores Varela Costa de quen La Voz de Galicia informa sobre a técnica pioneira en España de operar a columna desde o abdome, sendo para a persoa paciente menos invasiva e dolorosa.Ningún comentario: