03 xuño, 2022

3 de xuño de 1876, nace Ramón Cabanillas

Cabanillas, o POETA DA RAZA, o da loita AGRARISTA naceu en Cambados, pero coma moitos homes galegos do seu tempo tamén coñeceu a emigración, e tamén se desilusionou; pero el puido volver e retomar á súa vida en Galicia.

A través da súa obra pretendía educar o pobo, achegalo ao nacionalismo e a esa loita pola defensa da propiedade das terras que traballaba. Fixo, así, unha poesía social que non lle impediu achegarse tamén ao intimismo, mesmo ao costumismo decimonónico, iso si, influenciado xa polo Modernismo. 

Non é fácil escoller un único texto do autor para recordalo no 126 aniversario da súa morte, pero nós quixemos deixarvos un aquí.  A biblioteca Mario Pereira ofrécenos a súa obra completa en libro analóxico (o de papel, de toda a vida) e a Biblioteca Virtual Galega dános a posibilidade de ler, en formato dixital, boa parte dela.


"A taberna"

Os mozos mariñeiros da fiada

lémbranse rindo alleos de coidados;

cheira a aceite e pemento requeimados

rustrido de xurés en caldeirada.

 

Conta o patrón nun corro a treboada

do ano setenta –historia de afogados–;

e empuxándose, inando, entran mollados

os homes dunha "lancha de enviada".

 

Pasa de man en man a xerra roiba

de albariño, e namentres cae a choiva

o vento fai tremar a casa enteira,

 

detrás do mostrador clarexa o ceo

nas trenzas de ouro, no mirar sereo,

na sorrisa de luz da taberneira.

      No desterro (1913)


                               Imaxe: portada do libro Ramón Cabanillas, Cambados e o mar de Arousa, de Francisco Fernández Rei

Ningún comentario: