30 xuño, 2008

Balance de préstamos externos: 2672


Un dos datos obxectivos que nos permiten avaliar a marcha da Biblioteca é o servizo de préstamos externos (aqueles que a comunidade escolar leva para a casa). Non temos claro o grao de significación que representa, pero -signifique o que signifique- a evolución nos tres últimos cursos non é negativa.
Con todo, hai varias cousas que debemos reconsiderar. Por exemplo: máis da metade dos préstamos do alumnado corresponde aos dous primeiros cursos da ESO.


Ningún comentario: