18 outubro, 2012

Ramón Verea no Tres14


Cae de cantazo que á Marela lle gusta moito o Tres14 da RTVE. O 21 de setembro do 2009, baixo o título La primera calculadora que multiplicaba, dedícaballe un dos seus magníficos gráficos animados a Ramón Verea. Quitando a conversión (tan divuldada na escasas noticias que hai sobre Verea) da anécdota en categoría sobre as intencións que guiaron o inventor á calculadora, a animación está á grande altura de  todas as do programa.


Ningún comentario: