21 marzo, 2014

Nós cantar cantamos (33 e 34)

               Non me espriquei cal quixera
      Pois son de espricansa pouca;
   Si grasia en cantar non teño
O amor da pátria m'afoga.


Ilustración de Fátima Fernández

Ningún comentario: