21 marzo, 2014

Nós cantar cantamos (35 e 36)
Eu cantar, cantar, cantei,
A grasia non era moita.
¡Mais que faser, desdichada,
Si non nacín máis grasiosa!


Ilustración de Daniel Cuñarro

Ningún comentario: