02 marzo, 2016

Astro_pintura [8] : A estrela matinal (1940)


L'ÉTOILE MATINALE (1940) : Miró, Joan. Fundación Joan Miró, Barcelona. 

Esta é unha das obras máis destacadas da serie “Constelacións”. As 24 pinturas desta serie parecen querer representar toda a orde do cosmos con figuras que fan referencia á terra (a muller, os paxaros) e aos astros.

Ningún comentario: