04 marzo, 2016

Astro_pintura [9] : O astrónomo (1668)


DE ASTRONOOM (1668): Vermeer, Johannes. Musée du Louvre. París. 

Este astrónomo válese para os seus estudos dun globo de Jocodus Hondius con complexas representacións de varias constelacións. Na parte superior esquerda pódese apreciar a Osa Maior; o Dragón e Hércules aparecen no centro e a Lira na dereita. O manual que emprega o astrónomo foi identificado co libro “Sobre a Investigación e a Observación das Estrelas” de A. Metius, unha guía práctica para estudar astronomía e xeografía.

[Fonte da imaxe]

Ningún comentario: