29 xuño, 2023

Itinerario da Memoria Histórica de Lalín. República e Franquismo : O libro

 

A actividade Itinerario da Memoria histórica de Lalín da República e Franquismo, promovida pola profesora de Historia Alba Payo, realizouse por primeira vez no curso 2020-21, retomando a mesma os pasados 30 de maio e 1 de xuño, e tendo como destinatario de novo o alumnado de 4º da ESO.
Da actividade xa dera conta a prensa en papel (La Voz de Galicia e Faro de Vigo) e a dixital (Dzdixital) no seu momento.
Así mesmo, no blog da biblioteca A Marela Tarabela informamos da devandita actividade desenvolvida no curso 2020-21 e xaora que a desenvolvida neste curso 2022-23.
Mais ficaba a edición do libro que sintetizase o desenvolvemento da mesma, tarefa que levamos a cabo nesta ocasión, e que agora presentamos, tanto en papel como en formato dixital.
A seguir o libro dixital:
 
 

Ningún comentario: