27 marzo, 2020

Fatal, falta Tafal

Hoxe, día mundial do teatro, celebrámolo coa estrea da nova obra de Inacio Vilariño, un tarabeleiro de noso.

Ningún comentario: