22 decembro, 2022

Ao fío de... Encontro con Emma

 

Emma Álvarez Conde, exalumna do IES Ramón María Aller Ulloa, enxeñeira informática pola UVIGO, cun Mestrado en "Deseño de Interfaces e experiencias de usuario", e que na actualidade traballa como consultora tecnolóxica na empresa ACCENTURE vén de dar unha charla ao alumnado de Tecnoloxía Industrial e Debuxo Técnico do Bacharelato e ao dos Ciclos de Informática SMR2 e DAW1.

Emma explicou a dinámica de traballo e estudo das distintas materias do Grao de Informática, as dificultades coas que se atopan os estudantes do primeiro ano que chegan desde o Bacharelato e tamén as dos que acceden desde os Ciclos de Informática, así como as saídas laborais deste grao, facendo fincapé en que nestes momentos existe unha grande demanda de traballadores con este perfil e con posibilidades laborais moi diversas.

Tamén comentou a súa experiencia ao participar no programa Erasmus e como representante do estudantado na súa etapa universitaria.

Francisco Otero, profesor de Debuxo Técnico.


A seguir, algúns comentarios dos asistentes á charla:

"Resultome moi interesante posto que na maioría das ocasións a xente non sabe que esperar da Universidade, nin do mundo laboral. Axudoume a ter unha imaxe máis clara do que podo esperar ao saír do Instituto, a pesar de que non estou interesada nesa rama da Tecnoloxía"
Sandra González, alumna do 1º curso de Bacharelato

"Serviume para coñecer novas carreiras e a saber da experiencia dunha exalumna do centro dáme máis tranquilidade"
Pablo Silva, alumno do 1º curso de Bacharelato


"No meu caso particular, querendo, ou tendo pensado en estudar enxeñería informática, pareceume realmente interesante coñecer tanto o modus operandi como as saídas laborais da carreira, para así poder tomar unha boa decisión sobre o meu futuro profesional".
Rodrigo Fernández, alumno do 2º curso de Bacharelato

Ningún comentario: