11 xuño, 2009

Expo-Roma

O vídeo que a continuación vos amosamos reflicte o resultado do traballo desenvolvido polo alumnado de 1º de ESO dentro do Proxecto Interdisciplinar. Dirixidos pola profesora Elia Rodríguez (quen xa o curso pasado levou un proxecto similar sobre Grecia), os rapaces conseguiron erguer e presentar no vestíbulo do Centro unha réplica das máis importantes aportacións e vestixios da Civilización romana. As imaxes que podedes ver resumen moi ben a interdisciplinariedade do proxecto: plástica, elementos audiovisuais, informática, tecnoloxía, historia, arte, literatura, cine, lingua, etc., todo elo, como sempre, co apoio documental da nosa Biblioteca.

Ningún comentario: